Tuesday, December 23, 2014

आज तुझे ..


आज तुझे..
आज तुझे लाजणे,
मज वेड  लावुन गेले.
गालावर खळी पाडून,
तू मान माझे चोरून नेले.

No comments:

Post a Comment