Thursday, November 27, 2014

dreamer...

सरलाय गंध 
कळतोय मला 
विटलाय रंग 
दिसतोय मला 

प्राणात माझ्या 
घट्ट साकळला
जन्म माझा 
सलतोय मला 

कुणाची वाट मी 
पाहतो कशाला 
सरलाय दिन 
अंधार उशाला 

उत्तरे जहाल 
हवी काळजाला
श्वास कोळश्याने
परी काजळला 

येती तमातून 
अर्थशून्य कळा 
हाय जन्म तुझा 
हाही वाया गेला 

No comments:

Post a Comment