Thursday, November 27, 2014

Learning...

Name is enough...

मन वेड =_=

मन किती वेड 
किती समजवल तरी 
समजत नाही
त्याची धाव नेहमी तुझ्या कडेच |
तुझ्या शिवाय त्याला काही सुचत नाही

जग सुखी जीवनसाठी
देवा कड़े साकडे घालते
पण मी दररोज तुलाच मागते
तू सुखी राहव|
आपल्या दोघांच्या स्वपनातील
आंगन नेहमी किलबिलत राहाव
तुझ्या नावाने लावलेले 
कुंकु जन्मभर माझ्या माथि
शोभाव|
आणखिन पण ह्या वेड्या
मनाच्या आशा आहेत खुप

कधी वाटते पदराची साउलि
करावी तुझ्या वर|
कधी वाटते तुझ्या समवेत 
उंच आकाशी भरारी घ्यावी
कधी वाटते छोट मूल|||
होऊंन कुशीत झोपव

खरच मन किती वेड
असत ना
नुसती स्वप्न पाहत|
पण सत्य हे काय हे त्याला कधीच कळत नाही
ते आपल्या स्वप्नाच्या दुनियेत 
मस्त असत
अस हे वेड मन|
प्रत्येका जवळ आहे !!!!

        दुर्गा वाड़ीकर 

dreamer...

सरलाय गंध 
कळतोय मला 
विटलाय रंग 
दिसतोय मला 

प्राणात माझ्या 
घट्ट साकळला
जन्म माझा 
सलतोय मला 

कुणाची वाट मी 
पाहतो कशाला 
सरलाय दिन 
अंधार उशाला 

उत्तरे जहाल 
हवी काळजाला
श्वास कोळश्याने
परी काजळला 

येती तमातून 
अर्थशून्य कळा 
हाय जन्म तुझा 
हाही वाया गेला