Sunday, January 26, 2014

आशा निराशा

आशा ही निराशेची
 एकुलती एक सखी आहे
       आशा असते बोलकी
            निराशा मात्र "मुकी" आहे ...

No comments:

Post a Comment