Sunday, January 26, 2014

आशा निराशा

आशा ही निराशेची
 एकुलती एक सखी आहे
       आशा असते बोलकी
            निराशा मात्र "मुकी" आहे ...
जीवनात एवढ्याहि चुका करू नका
कि ..........
पेन्सिलच्या अगोदर रबर संपून जाईल
आणि ........
रबराला एवढाही वापरू नका कि
जीवनाच्या अगोदर कागत फाटून जाईलYou can't have a relationship without any fights, but you can make your relationship worth the fight....