Friday, September 7, 2012

Anil


सिंहाच्या जबड्यात घालून हात
मोजीन त्याचे दात
अशी आमची मर्द मराठा जात...........
*******************************
हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा !!
***होय हिंदुच!!!!!!

अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची,
कुणाचीही हिम्मत नाही "मराठ्याना" संपवण्याची,
घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला,
आणी मराठ्याशिवाय पर्याय नाहि महाराष्ट्राच्या मातीला !!!!

मी मराठा आहे!****************************
*******************************   
जय जय जय जय भवानी .......
जय जय जय जय शिवराय .......

No comments:

Post a Comment