Tuesday, August 28, 2012

Miss u

मी Miss करतोय तिला 
मी Miss करतोय तिच्या हास्याला 
मी Miss करतोय आमच्या जुन्या आठवणीना..
मी Miss करतोय ते क्षण तिच्या बरोबर  एकत्र असतानाचे ..
महिने झाले आता काही वर्षे ही होऊन  गेले तरी आठवतोय तिला Miss करतोय तिला ..

No comments:

Post a Comment