Thursday, June 7, 2012

का माहित नाही जग वेगळे
आणि मी वेगळा झालो आहे
कोणाची तरी साथ हवी आहे मला...
पण कोणीच दिसत नाही
का माहित का मी एकटाच पडलो आहे..? ♥

No comments:

Post a Comment